Czasopismo „Nomos & Dike” wydawane jest od 2006 roku przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej pod nazwą Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe.

Czasopismo to zawiera artykuły o charakterze teoretyczno-analitycznym dotyczące nauk prawnych, administracyjnych oraz nauk o bezpieczeństwie, jak również glosy, recenzje czy sprawozdania z konferencji.

Celem czasopisma jest umożliwienie studentom i doktorantom Wydziału Prawa i Administracji UO oraz studentom z innych ośrodków akademickich prezentacji ich pierwszych prac naukowych. Poszczególne numery czasopisma adresowane są do studentów,
przedstawicieli doktryny prawa i administracji, a także wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z naukami o bezpieczeństwie.

 

REDAKCJA „STUDENCKICH PRAWNICZYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH NOMOS I DIKE”

 • dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO
 • dr Mateusz Pszczyński
 • dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO – redaktor naczelny
 • dr Rafał Wielki – sekretarz

RADA NAUKOWA „STUDENCKICH PRAWNICZYCH ZESZYTÓW NAUKOWYCH NOMOS I DIKE”

 • dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM
 • dr hab. Bartosz Majchrzak – UKSW
 • dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska – UW

RECENZENCI NA STAŁE WSPÓŁPRACUJĄCY ZE „STUDENCKIMI PRAWNICZYMI ZESZYTAMI NAUKOWYMI NOMOS I DIKE”

 • dr hab. Marek Bielecki, KUL
 • dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
 • dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
 • dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
 • dr hab. Zdzisław Zarzycki, prof. UJ

Formularz recenzji

Informacje dla Autorów