Instytut odpowiada za cztery kierunki studiów: prawo (studia jednolite magisterskie), administracja (studia I i II stopnia), bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia) oraz obsługa biznesu (studia I stopnia, profil praktyczny).

Kształcimy również na studiach podyplomowych z zakresu administracji publicznej, administracji i zarządzania oraz prawa gospodarczego.

Zainteresowani pracą naukową mogą u nas uzyskać stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo.

Więcej na stronie rekrutacyjnej: rekrutacja.uni.opole.pl