Dyrekcja

prof. P. Stec

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
dr hab. Ewa Kozerska, prof. UO

Koordynatorzy kierunków

Koordynator kierunku Administracja, Obsługa biznesu
dr Marta Rostropowicz-Miśko

Koordynator kierunku Prawo
dr Rafał Wielki

Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
mgr Jerzy Korwin Małaczyński