prof. zw. dr hab. Rafał Adamus radamus@uni.opole.pl
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski zkwiatkowski@uni.opole.pl
dr hab. Kamil Antonów, prof. UO kantonow@uni.opole.pl
dr hab. Michalina Duda-Hyz, prof. UO
michalina.duda-hyz@uni.opole.pl
dr hab. Anna Frankiewicz-Bodynek, prof. UO frania@uni.opole.pl
dr hab. Stefan Marek Grochalski, prof. UO margroch@uni.opole.pl
dr hab. Jerzy Jendrośka, prof. UO jjendroska@uni.opole.pl
dr hab. Ewa Kozerska, prof. UO ekozerska@uni.opole.pl
dr hab. Dariusz Mucha,  prof. UO dariusz.mucha@uni.opole.pl
dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO snitecki@uni.opole.pl
dr hab. Ewa Pierzchała, prof. UO epierzchala@uni.opole.pl
dr hab. Joanna Ryszka, prof. UO jryszka@uni.opole.pl
dr hab. Piotr Sadowski, prof. UO psadowski@uni.opole.pl
dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO pawel.sobczyk@uni.opole.pl
dr hab. Piotr Stec, prof. UO pstec@uni.opole.pl
dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO a.szymanski@uni.opole.pl
dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO dwalencik@uni.opole.pl
dr hab. Marta Woźniak, prof. UO mwozniak@uni.opole.pl
dr hab. Alicja Jagielska-Burduk ajagielska@uni.opole.pl
dr Arleta Augustyniak asuch@uni.opole.pl
dr Paulina Banaszak-Grzechowiak paulina.banaszak-grzechowiak@uni.opole.pl
dr Michał Bąba mbomba@uni.opole.pl
kbiczysko@uni.opole.pl
dr Katarzyna Daniel katarzyna.daniel@uni.opole.pl
dr Andrzej Drzewiecki adrzewiecki@uni.opole.pl
dr Hanna Duszka-Jakimko hannajakimko@uni.opole.pl
dr Bartłomiej Filek bfilek@uni.opole.pl
dr Piotr Gil pgil@uni.opole.pl
ks. dr Grzegorz Gura ggura@uni.opole.pl
dr Magdalena Gołowkin-Hudała m.g-h@uni.opole.pl
dr Kamila Kasperska-Kurzawa kkasperska@uni.opole.pl
dr Miłosz Kościelniak-Marszał mkoscielniak@uni.opole.pl
dr Beata Kozicka bkozicka@uni.opole.pl
dr Joanna Kozińska jkozinska@uni.opole.pl
dr Maja Kozłowska mkozlowska@uni.opole.pl
dr Przemysław Malinowski pmalinowski@uni.opole.pl
dr Andrzej Michór amichor@uni.opole.pl
dr Krzysztof Mucha krzysztof.mucha@uni.opole.pl
dr Alicja Paluch apaluch@uni.opole.pl
dr Sabina Pochopień-Belka sabina.pochopien-belka@uni.opole.pl
dr Katarzyna Pluta kpluta@uni.opole.pl
dr Michał Prusek michal.prusek@uni.opole.pl
dr Mateusz Pszczyński mpszczynski@uni.opole.pl
dr Marta Rostropowicz-Miśko mrostropowicz@uni.opole.pl
dr Olga Sachanbińska-Dobrzyńska olga.sachanbinska@uni.opole.pl
dr Jacek Srokosz jsrokosz@uni.opole.pl
dr Piotr Stanisławiszyn pstanislawiszyn@uni.opole.pl
dr Łukasz Stępkowski lukasz.stepkowski@uni.opole.pl
dr Paweł Szewczyk pszewczyk@uni.opole.pl
dr Tomasz Tomczak tomasz.tomczak@uni.opole.pl
dr Rafał Wielki rwielki@uni.opole.pl
dr Aleksandra Wilk awilk@uni.opole.pl
mgr Jerzy Korwin Małaczyński malaczynski@uni.opole.pl
mgr Adrianna Wączek