Aktualności & Wydarzenia

Konferencje oraz działalność Instytutu Nauk Prawnych

Studia

Informacje o studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Klinika prawa

KLINIKI PRAWA – Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna, w ramach której studenci prawa udzielają darmowych porad prawnych.

Zespoły badawcze

Zespoły badawcze utworzone do organizowania i prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne

Katedry

Katedry

Współpraca z otoczeniem

Partnerzy krajowi i zagraniczni

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola