W ramach instytutu działa Klinika Prawa świadcząca przedprocesową pomoc prawną na rzecz mieszkańców regionu. Nasza klinika jest jedną z najlepszych w kraju i od lat zajmuje miejsca w czołówce rankingów. Udział w obowiązkowych zajęciach klinicznych to dla studentów wyjątkowa okazja nauczenia się praktyki oraz realizacja etosu prawniczego nakazującego udzielać pomocy prawnej wszystkim niezależnie od stopnia zamożności i statusu społecznego.

Pracownicy odpowiedzialni za edukację kliniczną tworzą zespół dydaktyczny zajmujący się teorią i praktyką nauczania prawa.

 

KLINIKI PRAWA – Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna, w ramach której studenci prawa udzielają darmowych porad prawnych.

Porady udzielane są w trakcie trwania roku akademickiego – od października do maja.

 

Materiały do pobraniaulotka

Więcej informacji:
E-mail: klinikaprawa@uni.opole.pl
ul. Katowicka 87a, 45–060 Opole, p. 1.5
tel. 77 452 75 60

Koordynator ds. Kliniki Prawa: mgr inż. E. Rzadkowska

Kierownik Kliniki Prawa: dr M. Gołowkin-Hudała